Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

08:00 - 14:00

18:00 - 21:00

Τηλέφωνα: 2610 528730 - 2610 525627

Fax: 2610 528730

email: [email protected]